Ерић Петар

Erić Petar

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Регистрација чланова спортских друштава
Одбрањен: петак, 25 октобар 2019
Ментор: др Милан Видаковић
Комисија: др Бојана Димић Сурла

Мастер студије

Студијски програм: Рачунарске науке

Тема рада: Систем за креирање спецификације и контролисање развоја ангулар компоненти
Одбрањен: петак, 14 мај 2021
Ментор: др Душан Вујошевић
Комисија: др Бојана Димић Сурла, др Милан Видаковић