Станковић Ивана

Stanković Ivana

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Restify Java Script и његова демонстрација на мејл сервер апликацији
Одбрањен: петак, 25 октобар 2019
Ментор: др Милан Видаковић
Комисија: др Бојана Димић Сурла