Антић Филип

Antić Filip

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Етеријум, основе и примена blockchain-a
Одбрањен: уторак, 29 октобар 2019
Ментор: др Ђорђе Бабић
Комисија: др Душан Вујошевић