Пупавац Војин

Pupavac Vojin

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: „Примена рачунарства у развоју самовозећих возила и њихов утицај на свет и друштво“
Одбрањен: четвртак, 17 октобар 2019
Ментор: др Душан Вујошевић
Комисија: др Петар Бојовић