Марковић Павле

Marković Pavle

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: "Генерисање текстова песама коришћењем Attention LSTM рекурентних неуралних мрежа"
Одбрањен: среда, 30 октобар 2019
Ментор: др Немања Илић
Комисија: др Јелена Васиљевић