Анџић Наташа

Andžić Nataša

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: „Јава наспрам Котлина у развоју мобилних апликација“
Одбрањен: четвртак, 21 новембар 2019
Ментор: др Бојана Димић Сурла
Комисија: др Душан Вујошевић