Илић Растко

Ilić Rastko

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: "Корисничко искуство и кориснички интерфејс у апликацијама социјалних мрежа"
Одбрањен: петак, 24 јануар 2020
Ментор: др Снежана Поповић
Комисија: др Душан Вујошевић