Атанасијевић Јована

Atanasijević Jovana

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: " Паралелни приступ у обради великих података употребом веб кролера"
Одбрањен: уторак, 09 јун 2020
Ментор: др Душан Вујошевић
Комисија: др Миланка Гардашевић Филиповић