Дрешевић Невена

Drešević Nevena

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Примена еволуционог рачунарства у генерисању лавиринта
Одбрањен: среда, 29 јул 2020
Ментор: др Јелена Васиљевић
Комисија: др Душан Вујошевић