Радосављевић Велимир

Radosavljević Velimir

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Употреба сензора у мобилној платформи: Даљински управљач за миш
Одбрањен: среда, 09 септембар 2020
Ментор: др Милан Видаковић
Комисија: Бојана Димић Сурла