Ромчевић Јован

Romčević Jovan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Безбедност у интернету ствари
Одбрањен: четвртак, 10 септембар 2020
Ментор: др Петар Бојовић
Комисија: др Стеван Милинковић