Ђорђевић Тијана

Đorđević Tijana

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Софтверска реализацијааутоматског система Соларног концентратора на Arduino платформи
Одбрањен: четвртак, 10 септембар 2020
Ментор: др Милош Јовановић
Комисија: др Јелена Васиљевић