Антић Сетфан

Antić Setfan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Генерисање SQL упита употребом графичког интерфејса
Одбрањен: понедељак, 14 септембар 2020
Ментор: др Милан Видаковић
Комисија: др Бојана Димић Сурла