Фулурија Бранко

Fulurija Branko

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Архитектура платформе за аналитику података у облаку
Одбрањен: четвртак, 17 септембар 2020
Ментор: др Душан Вујошевић
Комисија: др Бојана Димић Сурла