Милићевић Милан

Milićević Milan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Решавање пословне интелигенције у модерном пословању
Одбрањен: четвртак, 24 септембар 2020
Ментор: др Душан Вујошевић
Комисија: др Снежана Поповић