Текелеровић Миона

Tekelerović Miona

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Дејта мајнинг у банкарству
Одбрањен: четвртак, 24 септембар 2020
Ментор: др Душан Вујошевић
Комисија: др Снежана Поповић