Плавшић Алекса

Plavšić Aleksa

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Проблем проналажења најдужег пута у неусмереним нетежинским графовима
Одбрањен: понедељак, 28 септембар 2020
Ментор: др Драган Урошевић
Комисија: др Ирена Јовановић