Бакарец Богдан

Bakarec Bogdan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: мплементација MARC персера коришћењем парсер комбинатора
Одбрањен: четвртак, 24 септембар 2020
Ментор: др Бојана Димић Сурла
Комисија: др Драган Урошевић