Милуновић Милош

Milunović Miloš

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Примена алгоритама дубоког учења у предвиђању цена акција на берзи
Одбрањен: четвртак, 08 октобар 2020
Ментор: др Немања Илић
Комисија: др Душан Вујошевић