Мандић Драган

Mandić Dragan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Инфраструктура као код
Одбрањен: среда, 14 октобар 2020
Ментор: др Петар Бојовић
Комисија: Горан Мартић