Младеновић Теодора

Mladenović Teodora

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Анализа разлика између класичне и дигиталне обраде фотографија
Одбрањен: четвртак, 22 октобар 2020
Ментор: др Душан Вујошевић
Комисија: др Ненад Малешевић