Веселиновић Алекса

Veselinović Aleksa

Основне студије

Студијски програм: Информационе технологије
Стечено звање: Струковни инжењер електротехнике и рачунарства

Одбрањен: понедељак, 14 септембар 2020