Вукојевић Јован

Vukojević Jovan

Основне студије

Студијски програм: Информационе технологије
Стечено звање: Струковни инжењер електротехнике и рачунарства