Радуловић Наташа

Radulović Nataša

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Примена дигиталних филтара за уклањање шума код ЕКГ сигнала
Одбрањен: четвртак, 29 октобар 2020
Ментор: др Ђорђе Бабић
Комисија: др Душан Вујошевић