Самарџић Саша

Samardžić Saša

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Струковни инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Подухват новог типа платформе за електронско пословање пројектован техником lin kanvasa
Одбрањен: четвртак, 29 октобар 2020
Ментор: др Душан Вујошевић
Комисија: др Ђорђе Бабић