Вишњички Александар

Višnjički Aleksandar

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Бежичне сензорске мреже у пољопривреди
Одбрањен: петак, 30 октобар 2020
Ментор: др Петар Бојовић
Комисија: Горан Мартић