Здравковић Душан

Zdravković Dušan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Палиндромско стабло
Одбрањен: петак, 30 октобар 2020
Ментор: др Драган Урошевић
Комисија: др Владимир Миловановић