Галић Урош

Galić Uroš

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Примена дигиталних филтара за уклањање шума код дигиталног звука
Одбрањен: четвртак, 05 новембар 2020
Ментор: др Ђорђе Бабић
Комисија: др Душан Вујошевић