Вукајловић Реља

Vukajlović Relja

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Технике интерливинга у заштитном кодовању за канале са пакетима грешака
Одбрањен: уторак, 10 новембар 2020
Ментор: др Десимир Вучић
Комисија: др Селена Вукотић