Величковић Ђорђе

Veličković Đorđe

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Микросервисно решење за шифровање и дешифровање података-Енигма
Одбрањен: четвртак, 26 новембар 2020
Ментор: др Милан Видаковић
Комисија: др Бојана Димић Сурла