Николић Слободан

Nikolić Slobodan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Интеграција позадинских сервиса у Unity 3D{\xa} razvojno okruženje
Odbranjen: četvrtak, 26 novembar 2020
Mentor: dr Bojana Dimić Surla
Komisija: dr Milan Vidaković