Мисирача Драгутин

Misirača Dragutin

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Манипулација фотографијама коришћењем растерске графике, слојева, филтера и алата за селектовање на примерима обраде у Фотошопу, Инстаграму и Гимпу
Одбрањен: уторак, 22 децембар 2020
Ментор: др Душан Вујошевић
Комисија: др Ненад Малешевић