Ђелић Ђорђе

Đelić Đorđe

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Реализација апликације за размену порука употтребом Quarkus and Vue.js environment окружења
Одбрањен: понедељак, 04 јануар 2021
Ментор: др Милан Видаковић
Комисија: др Бојана Димић Сурла