Максимовић Вукашин

Maksimović Vukašin

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Warehouse-scale data center
Одбрањен: петак, 15 јануар 2021
Ментор: др Петар Бојовић
Комисија: Горан Мартић