Боровчанин Огњен

Borovčanin Ognjen

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Unity наспрам Unreal Engine 4 у развоју видео игара
Одбрањен: петак, 29 јануар 2021
Ментор: др Бојана Димић Сурла
Комисија: др Милош Раденковић