Митић Марко

Mitić Marko

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Примена програмског језика Kotlin за развој апликација
Одбрањен: четвртак, 04 фебруар 2021
Ментор: др Милан Видаковић
Комисија: др Бојана Димић Сурла