Деспић Алекса

Despić Aleksa

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Симулација Тјурингове машине
Одбрањен: четвртак, 25 фебруар 2021
Ментор: др Драган Урошевић
Комисија: др Јелена Јовановић