Обрадовић Срђан

Obradović Srđan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: BSuite{\xa} kao alat za evaluaciju preformansi algoritama učenja sa podsticajem
Odbranjen: ponedeljak, 08 mart 2021
Mentor: dr Nemanja Ilić
Komisija: dr Jelena Vasiljević