Тодоровић Александар

Todorović Aleksandar

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Уређај за праћење заузетости паркинг места
Одбрањен: четвртак, 25 март 2021
Ментор: др Милош Јовановић
Комисија: др Јелена Васиљевић