Црнобрња Стефан

Crnobrnja Stefan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Најличнији предмет: Истраживање утицаја паметног телефона на корисника кроз три аспекта
Одбрањен: четвртак, 08 април 2021
Ментор: др Душан Вујошевић
Комисија: др Зоран Фидановски