Гинић Стефан

Ginić Stefan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Развој веб сервиса за контролу испоруке робе у курирској служби
Одбрањен: петак, 21 мај 2021
Ментор: др Милан Видаковић
Комисија: др Бојана Димић Сурла