Петровић Ђорђе

Petrović Đorđe

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Технике кодовања у 5G мрежама
Одбрањен: понедељак, 14 јун 2021
Ментор: др Десимир Вучић
Комисија: др Селена Вукотић