Photoshop – Slika sastavljena od malih kockica

Korak 1:

Otvorite sliku na kojoj želite da primenite efekat, File Open i pronađite željenu sliku. Nakon toga potrebno je kopirati Background Layer pomoću prečice Ctrl+J (Win) / Command+J (Mac).

   border=   border=

 

Korak 2:

Potrebno je dodati novi sloj između Background Layer i Layer 1, to ćemo uraditi tako što selektujemo Background Layer i iz menija Layer izaberemo New pa Layer ili prečica Shift+Ctrl+N. Popunite Layer 2 (novo kreirani sloj) belom bojom, Selektujemo Layer 2 i iz menija Edit biramo Fill i izaberemo belu boju.

Korak 3:

Vratimo se na Layer 1 i pomoću Rectangular Marquee, ili klikom na taster M, označimo deo slike. Koristimo taster Shift da bismo dobili kvadrat. Nakon selekcije potrebno je dodati masku, Add A Layer Mask . Ako se osvrnemo na paletu Layers možemo videti masku koja je dodata Layer-u 1. Maska je ispunjena crnom bojom osim male kockice koja je bela i označava deo koji smo selektovali. Ako pažljivo pogledate videćete malu ikonu koja liči na lanac koja označava vezu sloja i maske. Kada je ova ikona lanca vidljiva to znači da su sloj i maska međusobno povezani. Ako pomerate jedan pomerićete i drugi. To nije ono što želimo, želimo da budemo u stanju da pomeramo masku bez pomeranja slike, zato ćemo kliknuti na ikonicu lanca i ona će nestati a samim tim i veza koja postoji.

Korak 4:

Svakom kvadratiću potrebno je dodati svetleće ivice to ćemo uraditi tako što izaberemo sloj maske (klikom na njega) a zatim na dnu u paleti slojeva biramo New Adjustment Layet ikonicu i iz iskakućeg menija biramo Outer Glow. U novonastalom dijalogu postavimo sledeće vrednosti: Blend Mode: Screen, Opacity 75%, Noise: 0%, klikom na kvadratić za boju dobijamo dijalog za odabir boje i biramo belu. Klikom na ok da potvrdimo podešavanja.

   border=

(izgled palete slojeva nakog četvrtog koraka)

Korak 5:

Veći deo ovog tutorijala je ponavljanje jednog istog koraka. Selektujemo Layer 1 i pomoću prečice Ctrl+J(Win) / Command+J (Mac) kopirama ceo sloj sa maskom i svim podešavanjima koje smo postavili za Layer 1. Uz pomoć Move Tool –a pomeramo masku i osvetljavamo neki drugi deo slike (potrebno je selektovati sloj maske a ne sloj slike). Ovaj postupak kopiranja i pomeranja koristite dok ne budete zadovoljni ishodom. Potpuno je u redu ako ostavite negde prazno mesto ili ako se kockice poklapaju, takoreći ne postoji pogrešno mesto.

   border=   border=

(izgled nakon petog koraka slika i paleta slojeva)

Korak 6:

Kopiramo jos jednom Layer 1 i uz pomoć Free Transform Tool –a (Ctrl+T) smanjimo veličinu kvadrata kako bismo dobili manji. Koristimo kombinaciju tastera Shift + Alt kako bismo menjali veličinu proporcijalno i iz centra kvadrata, kada budemo zadovoljni veličinom kliknemo ok. Kad ovo uradimo iskopiramo i pomeramo kvadrate kao u prethodnom koraku.

   border=   border=

(izgled nakon 6 koraka, nakon korišćenja Free Transfor Tool – a)

Korak 7:

Spojimo sve kockije tj sve njihove slojeve u jedan. Selektujemo poslednji sloj i držeći taster Shift kliknemo na Layer 1 i svi slojevi između njih uključujući i ta dva biće selektovani. Nakon toga iz menija Layer biramo Merge Layers Ctrl+E.

   border=

(izgled palete slojeva nakon sedmog koraka)

Korak 8:

Selektujemo novonastali Layer (spajanjem svih delova) i dodamo New Adjustment Layer >DropShadow. Podešavanja su sledeća Blend Mode: Multiply, Opaciti: 29, Angle 120, štiklirano Use Global Light, Distance: 5, Spread: 0, Size: 5. Potvrdite podešavanja klikom na ok.

   border=

(izgled završenog tutorijala)

2062-photoshop-slika-sastavljena-od-malih-kockica