Одбрана мастер рада на тему "Развој апликације уз помоћ архитектуре без сервера - пример употребе Firebase и iOS платформе"

Студент Александар Динић је у четвртак, 16. јануара 2020. године одбранио свој мастер рад на тему "Развој апликације уз помоћ архитектуре без сервера - пример употребе Firebase и  iOS платформе" пред ментором др Снежаном Поповић и др Душаном Вујошевићем и Милошем Раденковићем, члановима комисије.
 
У апстракту свог рада Александар је истакао: " Архитектура без сервера нуди решења за бржи развој апликације као и смањењу трошкова развоја и одржавања у односу на клијент-сервер архитектуру. Иако назив може погрешно да сугерише, у архитектури без сервера сервер и даље постоји али о њему брине клауд провајдер. На тај начин можемо се фокусирати на развој и одржавање саме апликације а не на инфраструктури која је потребна за рад исте.
Лоша страна архитектуре без сервера је зависност од клауд провајдера, где је његова замена практично немогућа. Уколико би у будућности архитектуру без сервера издигли на виши ниво, са којом би смањили ову зависност, можемо очекивати још већу популарност ове архитектуре."
 
 
"У овом раду развили смо апликацију за преглед информације о стриповима. За клауд провајдера који нуди архитектуру без сервера користили смо Firebase, који је у власништву Google-a. Firebase у својој понуди имају 18 производа, док смо ми у овом раду користили само 4. У свим производима овај рад је остао у бесплатној квоти тако да нисмо имали додатне трошкове приликом израде.
 За клијентски део апликације одлучили смо се за iOS платформу. Интеграција између Firebase-a и iOS-a је изузетно једноставна и веома добро описана у званичним примерима. За комплетни развој ове апликације користили смо програмски језик Swift, као језик новијег датума." - закључио је Александар.