Пословни софтвер

Microsoft Outlook: Организовање. Придруживање датотека. Лични потписи за поруке. E-mail поруке и опције за испоруку. Израда и измена контаката. Прихватање, одбијање и делегирање задатака. Састанци, скупови и догађаји. Прилагођавање параметара календара. Израда, измена и додељивање задатака. Дистрибуционе листе. Повезивање контаката са другим елементима. 

Microsoft PowerPoint: Израда нове презентације на основу шаблона. Уметање и измена текстуалног садржаја. Табеле, графикони и дијаграми. Уметање слика, облика и графичких објеката. Форматирање текста, слика и графичких објеката. Форматирање слајда. Анимационе шеме.

Microsoft Word: Креирање стилова текста, табела и набрајања. Контрола нумерисања страница. Форматирање, позиционирање и промена величине графике коришћењем напредних опција распоређивања. Уметање и промена објеката. Креирање и мењање дијаграма и графикона коришћењем података из других извора. Сортирање листи и табела. Израчунавање у табелама. Промена формата табеле. Израда скраћеног приказа документа коришћењем аутоматизованих алата. Коришћење аутоматизованих алата за навигацију. Циркуларна писма. Структурирање документа коришћењем XML-а. Израда и измена формата, позадине документа, индекса и садржаја.

Microsoft Excel: Коришћење међузбирова. Дефинисање и примењивање напредних филтера. Груписање података и њихово представљање у форми оквирних приказа. Проверавање исправности уноса. Прављење и модификовање скупова ћелија у облику листи. Додавање сценарија, приказивање, затварање, преуређивање, обједињавање и приказивање у облику збирних сценарија. Израда извештаја. Функције за претраживање. Функције за базе података. Проналажење зависних ћелија у формулама и грешака. Проналажење погрешних података и формула. Извођење формула. Именовани скупови ћелија. Структурисање радних свезака коришћењем XML-а. Израда и измена наменских формата података.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079