Kontakt

Univerzitet Union - Računarski fakultet
Kneza Mihaila 6/VI
11000 Beograd

Tel: 011-33-48-079, 011-33-48-081,
        011-26-27-613, 011-26-33-321
Fax: 011-26-23-287
Biblioteka - radno vreme: 10-19h
Sekretarijat - radno vreme: 09-19h
Račun broj:
285-2271000000013-32 - Sberbanka
265-1100310002142-25 - Raiffeisen banka
Matični broj: 17489453
PIB: SR102971356
Šifra delatnosti: 8542
PDV broj: 130903121
E-mail adrese:
raf (@) raf.rs
sekretarijat (@) raf.rs
marketing (@) raf.rs

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079