Дакле, ви бисте да будете научник у области података?

Након дугог периода високе незапослености и још увек нестабилне економије, свака добра вест са тржишта запошљавања привлачи пажњу. Али чак ни то не објашњава у потпуности због чега толику пажњу привлачи изненада популарно занимање: научник у области података.

То тврди CNN, а слажу се и у часопису Harvard Business Review. 

Примамљивост ове улоге је у директној корелацији са занимањем тржишта за алатке за масовну обраду и анализу података којима се служе научници у области података, чији задатак је да истражују значајне корелације у непрестано растућим количинама података и претварају их у уносна пословна сазнања.

Извор: Network World