Да ли је Рачунарски факултет акредитован?

Да. Сви студијски програми, као и сам факултет као установа, акредитовани су од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета.Акредитација је процес у коме се утврђује да ли високошколска установа испуњава стандарде за обављање посла везаног за студије, тј. да ли су студијски програми у складу са стандардима. Рачунарски факултет је акредитован у два научна поља (природно-математичко и техничко-технолошко) у сва три нивоа студија (основне, дипломске, докторске).