Да ли на Рачунарском факултету постоје студијски програми који се реализују путем учења на даљину?

Не постоје. Ми сматрамо да се целокупно градиво које је покривено студијским програмима Рачунарског факултета, на данашњм нивоу технологије не може савладати учењем на даљину. Интерактивна настава, практичан рад и употреба скупих рачунарских ресурса за сада не дозвољавају овакав приступ. Наравно, постоје појединачни предмети где је то могуће извести, али они не чине целину једног студијског програма. С друге стране, електронско учење (e-learning) постоји и то у различтим облицима, зависно од предмета до предмета. Међутим, не треба поистовећивати електронско учење и учење на даљину (које и не мора да буде електронско – нпр. дописне школе и слично).