Ја сам завршио вишу школу смер рачунарство или информатика. Да ли могу да наставим студије на Рачунарском факултету?

Студенти који су завршили вишу школу у трајању од 3 године могу под одређеним условима да наставе студије на Рачунарском факултету. Потребно је да студенти поседују уверење о положеним испитима у својој школи. Посебна комисија на Рачунарском факултету оцениће колико се испита може признати и на основу тога препоручити адекватан студијски програм, годину студија, као и евентуално полагање диференцијалних испита.

Рачунарски факултет Рачунарски факултет 011-33-48-079